top of page

Terms and conditions

Terms of business

 

Online shop www.1412skateshop.si (in continuation »online shop«) is run by We print board/ Jan Petković s.p. as e-business provider (in continuation »provider«). General terms and condition enforced by provider are in accordance with Consumer protection law (ZVPot), recommendations of Chamber of commerce and with general International e-commerce codex.

 

The provider is obliged to provide the customer with the following information at all time:

 • Identity of the company(name and address of its headquarters, number of the registry) and contact information so that fast and reliable communication is assured(e-mail, telephone),

 • Key features of goods and services provided(including after-sale activity and warranty information),

 • Availability of goods(each item offered in the online shop should be available for shipping in reasonable time),

 • Terms of shipping or service execution(ways of shipping, place, and date),

 • Clearly and unambiguously set prices of items and services(shipping costs),

 • Means of payment and shipping,

 • Due date of special offers,

 • Date, in which it is still possible to resign from the contract and possible costs that occurs if items are to be returned,

 • Clearly explained the process of the complaint, including all data about contact person or department of customer relations.

 

Product range

Due to nature of world wide web business, prices of the product range in online shop can be changed daily. Prices are represented as regular and discounted.

 • Regular prices – are usually recommended retail prices of manufacturers or prices set by distributor.

 • Discounted prices – are prices currently being discounted and are without any value set in advance

Provider keeps the right to change price at his will. Price change is imminent after order is given and doesn’t have any value set in advance.

 

Although data is updated and controlled daily for errors, it can occur that prices stated are wrong due to data entry mistake. In cases like stated above or if the price change occurs during order processing, customer will be offered alternate solution, price, chance to resign from shopping or any other solution which leads to mutual satisfaction.

1412 skate shop reserves the right to withdraw from the sales contract in case text, price or computer errors on the site.

 

 

Means of payment

 

Provider offers following means of payment:

 • cash on delivery

 • transaction directly to We print boards/ Jan Petkovic s.p. bank account

 • credit/debit card – Activia, Maestro, MasterCard, Visa and Visa Electron

 • PayPal.

 

When paying with credit/debit cards following rules apply:

 • payer (personal information stated in users profile) must be the same person or organization that is also owner of the card,

 • after order is confirmed it is not possible to change order content or final amount paid. Exception are special offers/situation offered by provider.

 

Provider issues user with invoice on permanent medium, for the time that purchase agreement is stored in electronically form on the server.

 

 

Shopping procedure

 1. Order accepted : After order confirmation, customer receives e-mail which contains information about his order being added to waiting line. Detailed information about order status and its content is available to customer at all time on service provider’s web page.

 2. Processing an order : Service provider checks an order, availability of ordered items and confirms or rejects the order. Provider can call customer, to phone number specified, if confirmation of personal or shipping information is needed. When order is confirmed, customer is notified by e-mail, of estimated shipping date. At this stage contract between customer and service provider is irrevocably concluded.

 3. Order completion: Service provider prepares ships and by e-mail notifies customer of his actions in time he specified earlier. Provider also informs customer of order returning policy, where he can turn to, in case of any delays, and where he can file his complaint, in case such action is needed.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pogoji poslovanja

 

S spletno trgovino www.1412skateshop.si (v nadaljevanju »spletna trgovina«) upravlja podjetje We print boards/Jan Petković s.p., kot ponudnik e-poslovanja (v nadaljevanju »ponudnik«). Splošni pogoji poslovanja ponudnika so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS-a in mednarodnih kodeksov e-poslovanja.

Nakup na spletni strani je možno izvesti kot uporabnik ali kot gost. Več o postopku nakupa si lahko preberete tukaj.

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra) ter kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),

 • bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),

 • dobavljivost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dobavljiv v razumnem roku),

 • pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),

 • jasno in nedvoumno določene cene izdelkov in stroške prevoza,

 • način plačila in dostave,

 • časovno veljavnost ponudbe,

 • rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe ter morebitne stroške, ki nastanejo pri vračilu izdelka,

 • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

 

Ponudba izdelkov

Ponudba spletne trgovine se zaradi narave poslovanja prek svetovnega spleta dnevno spreminja. Cene so predstavljene kot redne in znižane.

 • Redne cene – so običajno priporočene maloprodajne cene proizvajalca oziroma uvoznika ali cene, ki jih določi ponudnik

 • Znižane cene – so trenutno znižane redne cene in nimajo vnaprej določene veljavnosti

Ponudnik si pridržuje pravico do poljubnega spreminjanja cen, ki veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene trajnosti. Vse objavljene cene vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače.
Kljub dnevnemu ažuriranju in kontroli točnosti podatkov se lahko zgodi da je podatek o ceni napačen. V tem primeru ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa ali pa ponudil drugo ustrezno rešitev v obojestransko zadovoljstvo.

1412 Skate shop si pridržuje pravico, da odstopi od prodajne pogodbe v primeru tekstovnih, cenovnih ali računalniških napak na spletni strani.

Postopek nakupa

 1. Naročilo sprejeto: Po oddaji naročila kupec po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto v čakalno vrsto. Kupcu so na spletni strani ponudnika vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini naročila.

 2. Naročilo v obdelavi: Ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila ponudnik obvesti kupca po elektronski pošti o predvidenem roku dostave. Pogodba o nakupu naročenih artiklov med kupcem in ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena.

 3. Naročilo zaključeno: Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi, pošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. Ponudnik istočasno pouči kupca o politiki vračila blaga in poda informacije, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam v primeru pritožbe.

 

Preklic naročila, vračilo ali zamenjava blaga

Kupec ima pravico, da vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine. Vendar je dolžan kriti stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 14 dneh od prejetja blaga, in sicer na e-naslov info@1412skateshop.si ali na poštni naslov:  Jan Petković s.p., Jevšnikova 18, 1412 KISOVEC, blago pa vrniti v nadaljnjih 14 dneh od poslanega pisnega obvestila o odstopu od pogodbe na naslov Jan Petković s.p., Jevšnikova 18, 1412 KISOVEC,
 

Če se dostavljeni izdelki razlikujejo od naročenih izdelkov (dostava napačnih izdelkov), jih bo ponudnik brezplačno nadomestil z ustreznimi. Prvotno dostavljeni izdelki se lahko vrnejo samo v neodprti embalaži.

Pri vračilu enega ali več artiklov, kupljenih v akciji »3za2« ali vezan nakup, kjer je bila cena drugega izdelka znižana zaradi nakupa prvega izdelka po polni ceni ali obračuna popusta na določen izdelek zaradi preseženega določenega zneska polnega nakupa, je obvezno vračilo vseh artiklov.

 

Reklamacija/Garancija

Če imajo dostavljeni izdelki napako in ne ustrezajo lastnostim oziroma specifikacijam naročenih izdelkov, mora kupec o tem obvestiti ponudnika v 8 dneh od datuma prejema izdelka. Če napake z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora kupec o njej obvestiti 1412 skateshop. v osmih dneh od dneva, ko je napako opazil, sicer izgubi to pravico.
1412 skateshop ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko preteče šest mesecev, odkar je bil izdelek izročen, in prav tako za morebitne neopazne napake v vsebnosti originalno zaprtega proizvoda.
Potrošnik oziroma, kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in podjetju Jan Petković s.p. omogočiti, da stvar pregleda.
Potrošnik ali kupec, ki je ponudnika pravočasno in pravilno obvestil o napaki, ima pravico zahtevati, da ponudnik:

 • odpravi napako na izdelku ali

 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

 • izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik oz. kupec tudi pravico, da od ponudnika zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih izdelkov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.

Odveza odgovornosti

Spletna trgovina www.1412skateshop.si se trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni, kljub tem se lahko zgodi, da podatki (cena, rok dobave, lastnosti izdelka) niso pravočasno ažurirani. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil preklic ali spremembo naročila oziroma predlagal drugo ustrezno rešitev.
Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je treba vse fotografije razumeti kot simbolične.

Pritožbe in spori

Ponudnik se po vseh močeh trudi vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in morebitne spore rešiti sporazumno in v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu potrošnika.

bottom of page